Aksjon for drift av Kolsåsbanen – ADAK

Aksjon for drift av Kolsåsbanen - ADAK - har arbeidet hardt for Kolsåsbanen siden 2003, da Kolsåsbanen ble nedlagt første gang. Politikerne vedtok faktisk at t-banen skulle erstattes av en bybane som skulle snegle seg gjennom Bærum mot Lilleaker og inn i biltrafikken i Oslo.  I 2014 krones kampen med sier, etter at banen har stått stille i åtte lange år. Vi anbefaler interesserte å lese alt vi har samlet i margen. Nå gjenstår baneforlengelse til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika.  Ta kontakt!

Kolsåsbanen, tidligere kalt Bærumsbanen, ca. 1940 (foto: Anders Beer Wilse, oslobilder.no). Det er 75 år siden bildet ble tatt. Mye har forandret seg, og folketallet er mangedoblet. Men endestasjonen er fortsatt den samme.

Overfylte p-plasser – dårlig planlegging

Det er jo veldig bra at Kolsåsbanen er blitt så populær at parkeringsplassene ved stasjonene er fulle. Men det er ikke bra at de er overfylte. Det er klart at folk som kjører bil for å ta banen, bør finne plass til bilen, så man ikke må kjøre hjem igjen og finne en annen transportmetode. Målet er jo at folk skal bruke banen. Dette gjelder ikke bare stasjonenes nærmeste naboer, men også de som bor lenger unna. Aksjon for drift av Kolsåsbanen sa fra om dette til planleggerne, ikke minst i høringsuttalelser underveis i reguleringsarbeidet. Nå ser vi at Bærum kommune og Ruter ikke har tatt dette alvorlig. Tvert i mot vet vi at de planlegger å ta betalt for parkeringen. Hva oppnår de med det? Det blir ikke flere passasjerer på den måten. Vi oppfordrer kommunen til snarest å legge til rette for flere plasser, gjerne i form av p-hus. Nedenfor ser dere vår første bot, kr 500. Og bilen sto (delvis) under skiltet, og ikke i veien for noen.

Kolsåsbanen til Rykkinn - en hindring mindre

Pussig nok har Berger og Rykkinn vels leder Erik Sennesvik vært skeptisk til å få Kolsåsbanen til Rykkinn. Nå er han i ferd med å snu. Det var på tide!

Les om det i Budstikka her.

Passasjereksplosjon på Kolsåsbanen

Budstikka forteller 21.nov. 2014 at passasjerøkningen fra sist Kolsåsbanen gikk, til i dag, er på over 50 %. Veldig bra! Les her.

Flott billedserie fra Budstikka

Se denne flotte billedserien fra Budstikka, fra 1970 via kampen for gjenåpning til åpningen 12. oktober 2014. Klikk her. Vil du lese mer fra åpningsdagene, finner du flere artikler og bilder i lenken I Budstikka i venstre marg.

Siste nytt fra Ruter

Siste nytt fra Ruter om billettpriser og busser. NB! Nå blir det billigere å ta Kolsåsbanen enn å ta bussen! Les mer her.

Nå er det bare et par uker til det går t-bane herfra! Høytidelig åpning søndag 12. oktober kl 15.30. Endelig! Elleve års arbeid bærer frukter.
Dette skiltet har vi venta lenge på!
Kolsås t-bane-stasjon!
Den gamle bua er på plass.

Nå er det rett før banen åpnes til Kolsås!

Budstikka 15. mai 2014: T-banen fikk boligsalget på skinner. Ja, T-banen er bra for alt!

Kolsås stasjon begynner å ta form.
Nye Gjettum stasjon - med noen skinner.
Nedsenket bane ved Gamle Gjettum stasjon.
Hauger stasjon - masse byggeaktivitet.

Arealstrategiplanen er viktig for videre utbygging av Kolsåsbanen

16. jul, 2013
Overskrift
Kommunen har valgt å vente med arealstrategiplanen til etter stortingsvalget. Så følger kommuneplanen rett etterpå. Disse er svært viktige når det gjelder traseen for Kolsåsbanen videre, regulering av arealer til stasjoner osv. Her gjelder det å følge med.